fredag 1 juni 2007

Vårt understöd

Romarbrevet kapitel 10 vers 13 till 15:
"Ja, var och en som vänder sig till Herren och ber honom om det ska bli frälst. Men hur ska de kunna be honom om hjälp, om de inte tror på honom? Och hur kan de tro på honom, om de aldrig har hört om honom? Och hur kan de höra om honom, om ingen berättar något för dem?
Och hur kan någon gå och berätta det för dem, om ingen sänder honom?"
Vi behöver fler förebedjare och givare. Var med som månadsgivare.

BG. 163-8361
Fyll gärna i din adress i formuläret på denna sida så att vi kan hålla dig uppdaterad. Tack för att du är med och gör Guds kärlek känd i Asien!