lördag 14 november 2009

Årsmöte med skandinaviska pingstmissionärer

Denna helg har vi varit tillsammans med några flera missionärs
kollegor i det som är Scandinavian Pentecostal Mission to Thailand.
Det är SPM som är plattformen som ger oss visum och arbetstillstånd
här i landet. Denna gång var vi inte så många men vi mycket
trevligt och viktiga samtal och förbönsstunder. Vi uppskattar
verkligen denna gemenskap med härliga "syskon" som vi lär känna allt
mer.

Inga kommentarer: